Phát biểu khai mạc giao lưu Tìm kiếm tài năng của cô giáo Đoàn Thị Liễu - Hiệu trưởng